BuKo 8 : Sau đây là mỗi tuần một lần với 1 góc nhỏ các Video của Sun Edu về chương trình học của các bé đang được trải nghiệm và học tập tại Sun Edu!
Hãy cùng xem chương trình này thú vị như thế nào nhé!
Buổi đầu tiên hôm nay sẽ là là câu chuyện nằm trong sách học Buko 8 của một bé gái rất dễ thương tại Sun Edu!
các bé có thấy phấn khích không nào?

https://youtu.be/4JHgPtKmV2Q